App met Zepp op nummer: 06 45 45 11 88
 

Helpdesk

Klik hier voor gratis en onafhankelijk advies
Home Maatregelen in kaart Warmte terugwinnen uit water

Warmte terugwinnen uit water

Tijdens het douchen gaat naast water vaak ook veel warmte verloren. Wat men vaak niet weet, is dat de warmte die afkomstig is van het water nog goed hergebruikt kan worden. In de afgelopen jaren heeft warmteterugwinning, uit met name douchewater, een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. De twee meest voorkomende installaties op het gebied van warmteterugwinning uit douchewater zijn de verticale douchepijp en de horizontale douchebak. Hieronder worden beiden vormen van warmteterugwinning nader toegelicht.

De mogelijkheden

Algemeen

De verticale douchepijp is de laatste jaren, met name in de nieuwbouw, een veel voorkomende manier om de warmte uit het douchewater te hergebruiken. Hierdoor hoeft u minder hard te stoken om het water op de juiste temperatuur te krijgen. Voor de bestaande bouw is de verticale douchepijp een stuk lastiger toe te passen maar het is zeker niet onmogelijk. Het wordt geadviseerd om op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld tijdens een verbouwing) een verticale douchepijp met warmteterugwinning te overwegen.

Werking verticale douchepijp

Bij de werking van verticale douchepijp wordt gebruik gemaakt van een tegenstroomwisselaar (ook wel de warmtewisselaar genoemd) die is bevestigd onder de doucheput. Deze tegenstroomwisselaar bestaat uit twee buizen die elkaar niet raken, namelijk een binnenbuis en een buitenbuis. Door de binnenbuis stroomt het afgevoerde (vuile) douchewater (zie afbeelding). Dit vervuilde douchewater loopt langs de rand van de buis naar beneden. Het (schone) leidingwater stroomt door een ringvormig kanaal tussen de buitenpijp en de binnenpijp naar boven. Omdat het warme douchwater op deze manier langs het koude leidingwater stroomt wordt het schone leidingwater verwarmd (zie afbeelding). Het voorverwarmde leidingwater wordt vervolgens op de koudwateraansluiting van de douchemengkraan aangesloten. Op het moment dat ook de ketel op het voorverwarmde water aangesloten wordt, is de besparing maximaal.

werking van een verticale douchepijp met warmteterugwinning

Soorten systemen

De verticale douchepijp bestaat uit 2 soorten systemen, namelijk:

 • Standaard douchepijp warmtewisselaar;
 • Dubbele douchepijp warmtewisselaar.

Over het algemeen wordt bij woningen gebruik gemaakt van de standaard douchepijp warmtewisselaar. Als men gebruik maakt van een stort- of regendouche of van meerdere douches  in één woning, maakt men vaak gebruik van de dubbele douchepijp warmtewisselaar. De werking van zowel de standaard douchepijp als van de dubbele douchepijp is hetzelfde.

Omschrijving werkzaamheden

Voordat er begonnen kan worden met de installatie van een verticale douchepijp worden diverse stappen ondernomen. Het proces tot en met de oplevering ziet er als volgt uit:

Proces voor uitvoering
Allereerst komt de installateur bij u thuis langs voor een kennismaking en vervolgens om de (on)mogelijkheden te bekijken. Omdat niet iedere woning geschikt is voor een verticale douchepijp dient daarom eerst gecontroleerd te worden of de woning voldoet aan de randvoorwaarden om een verticale douchepijp te installeren. Als uit de inspectie blijkt dat de woning geschikt is om een verticale douchepijp te installeren, wordt een offerte opgesteld. Op het moment dat u goedkeuring heeft gegeven voor de offerte wordt een datum afgesproken waarbij de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

Proces tijdens uitvoering
Op de afgesproken datum komt de installateur bij u thuis om de verticale douchepijp te installeren. De installateur zal eerst het oude leidingwerk verwijderen. Omdat niet bij elke woning de leidingen even goed toegankelijk zijn, dient er soms eerst het één en ander aan sloopwerkzaamheden verricht te worden. Vervolgens wordt de verticale douchepijp gemonteerd en aangesloten op de koudwateraansluiting en (indien mogelijk voor het optimale rendement) op de ketel. Vaak moet er ook een speciale koof komen waar de verticale douchepijp in komt.

Maatregel in beeld

Randvoorwaarden uitvoering

Niet in elke woning kan een verticale douchepijp met warmteterugwinning worden geïnstalleerd. Uw woning dient aan een aantal randvoorwaarden te voldoen, te weten:

 • De verticale douchepijp kan alleen worden toegepast bij badkamers die gelegen zijn op een verdieping;
 • De douchepijp dient verticaal gemonteerd te worden;
 • De ruimte waar de warmtewisselaar wordt toegepast dient, in verband met de kans op legionella, onder normale omstandigheden lager dan 25 graden te zijn;
 • Naast de afvoer van het toilet moet er ook een aparte afvoer van de douche naar beneden worden aangebracht. In deze afvoerleiding kan namelijk de douchepijp met warmteterugwinning worden geplaatst.

Indien u twijfelt of uw woning geschikt is voor een verticale douchepijp met warmteterugwinning is het raadzaam om een specialistisch installateur te raadplegen.

Aandachtspunten

Aandachtpunten bij de verticale douchepijp zijn:

Voor uitvoering

 • Zorg er voor dat de warmtewisselaar zo dicht mogelijk bij de douche afvoerplug wordt geplaatst;
 • De warmtewisselaar moet bij voorkeur goed toegankelijk zijn zodat het eenvoudig te monteren en te demonteren is;
 • Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt of de douchepijp wordt geplaatst in een ruimte die onder normale omstandigheden niet boven de 25 graden uitkomt. 

Na uitvoering

 • Reinig af en toe de douchepijp met een reinigingsmiddel;
 • Het kan soms enige tijd duren voordat het koude leidingwater wordt voorverwarmd. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur van het douchewater eerst enige tijd blijft stijgen. Het is daarom erg handig om een thermostatische mengkraan aan te schaffen;
 • Soms moet er rekening worden gehouden met de tapdrempel bij de warmwaterbereider. Het kan namelijk voorkomen dat de benodigde energie voor bijmenging van het warme water lager wordt dan de minimaal leverbare energiehoeveelheid van de warmwaterbereider (deze zin zou ik herformuleren, de zin is te lang);
 • In verband met de kans op legionella is het verstandig om ook na de installatie nogmaals te controleren of de douchepijp in ruststand zich in een ruimte bevindt van onder de 25 graden.
Tijdsduur ingreep

De tijdsduur om de verticale douchepijp te installeren is per situatie verschillend. Over het algemeen is men voor de complete installatie inclusief afwerking circa 1 á 2 dagen bezig.

Kosten

De kosten voor een verticale douchepijp met warmteterugwinning kunnen per situatie verschillen. In de bestaande bouw is het installeren van de douchepijp doorgaans vrij ingrijpend. Dit komt omdat het benodigde leidingwerk vaak moeilijk bereikbaar is. Bij  De kosten voor een douchepijp exclusief installatie zijn circa tussen de € 600 en € 700. 

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot de verticale douchepijp. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidies

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op een verticale douche-wtw. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Voor de toepassing van een verticale douchepijp is geen vergunning nodig.

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Algemeen

Een andere mogelijkheid voor warmteterugwinning uit douchewater is door middel van een horizontale douchebak warmtewisselaar. Dit is de ideale warmtewisselaar wanneer de douche zich op de begane grond bevindt. Dit is vaak het geval bij appartementen, ééngezins-woningen en zorgwoningen. Ook bij de horizontale douchebak warmtewisselaar bespaart men jaarlijks veel op het gasverbruik omdat de ketel een lager vermogen hoeft te leveren om het water op de gewenste temperatuur te krijgen.

Werking horizontale douchebak

Werking van een horizontale douchebak met warmteterugwinning

Op het eerste gezicht lijkt de horizontale douchebak met warmteterugwinning op een hele ‘normale’ douchebak. In deze douchebak zit echter een warmtewisselaar gemonteerd die de warmte van het afvalwater afgeeft aan het 'koude' leidingwater. In de afbeelding rechts wordt een globale weergave geschetst van de horizontale douchebak met warmteterugwinning.

In de afbeelding is te zien dat eerst het (vervuilde) afvalwater door een serie gaten (of door de doucheput) naar beneden stroomt (zie afbeelding 1 en 2).

Vanaf deze serie met gaten of vanaf de doucheput komt het (warme) water bij de warmtewisselaar in de douchebak terecht. Deze warmtewisselaar geeft de warmte af aan het koude leidingwater (zie afbeelding 3). 

Op deze manier vindt tijdens het douchen een uitwisseling van warmte plaats (zie afbeelding 4). 

Soorten systemen

Voor de horizontale douchebak warmtewisselaar is momenteel één soort systeem op de markt. 

Omschrijving werkzaamheden

Voordat er begonnen kan worden met de installatie van een horizontale douchebak worden diverse stappen ondernomen. Het proces tot en met de oplevering ziet er als volgt uit:

Proces vóór uitvoering
Allereerst komt een installateur bij u thuis langs om te kijken wat de (on)mogelijkheden zijn om de horizontale douchebak te installeren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de randvoorwaarden voor installatie. Op basis van de inspectie en de situatie bij u thuis wordt een offerte opgesteld om de werkzaamheden uit te voeren. Op het moment dat goedkeuring is gegeven voor de offerte wordt een datum afgesproken om de werkzaamheden uit te voeren. 

Proces na uitvoering
Op de afgesproken datum komt de installateur bij u langs om de horizontale douchebak te installeren. Indien nodig wordt er nog het één en ander aan sloopwerkzaamheden verricht en wordt waar nodig het leidingwerk verplaatst.

Maatregel in beeld

Randvoorwaarden uitvoering

Om een horizontale douchebak met warmteterugwinning te (laten) installeren dient u aan een aantal randvoorwaarden te voldoen, namelijk:

 • De afmeting van een horizontale douchebak warmtewisselaar is circa 90 x 90 cm. Voor aanvang moet gecontroleerd worden of u genoeg ruimte heeft om de horizontale douchebak te monteren;
 • De ruimte waar de horizontale douchebak wordt geïnstalleerd dient onder normale omstandigheden lager dan 25 graden te zijn. Dit in verband met de kans op legionella;
 • De douchebak mag niet naast warmtevoerende leidingen of op warme oppervlakken, zoals vloerverwarming, worden gemonteerd.
Aandachtspunten

Aandachtspunten bij de horizontale douchebak zijn:

Voor uitvoering

 • Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt of de douchebak wordt geplaatst in een ruimte die onder normale omstandigheden niet boven de 25 graden uitkomt;
 • Controleer van te voren goed of de leidingen allemaal even goed bereikbaar zijn zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. 

Na uitvoering

 • Het kan soms enige tijd duren voordat het koude leidingwater wordt voorverwarmd. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur van het douchewater eerst enige tijd blijft stijgen. Het is daarom erg handig om een thermostatische mengkraan aan te schaffen;
 • Soms moet er rekening worden gehouden met de tapdrempel bij de warmwaterbereider. Het kan namelijk voor komen dat de benodigde energie voor bijmenging van het warme water lager wordt dan de minimaal leverbare energiehoeveelheid van de warmwaterbereider;
 • In verband met de kans op legionella is het verstandig om ook na de installatie nogmaals te controleren of de douchebak zich in ruststand in een ruimte bevindt van onder de 25 graden celcius;
 • Vaak is het zo dat de douchebak voorzien is van een speciale sticker met een eigen nummer. Zorg er voor dat deze sticker leesbaar blijft in verband met de garantie. Indien de sticker niet meer leesbaar is vervalt de garantie.
 • De inspecteerbare terugslagklep moet zichtbaar en bereikbaar blijven;
 • Het kan soms gebeuren dat aan de binnenzijde van de douchebak wat vervuiling optreedt, waardoor het rendement van de douchebak afneemt. Eén keer per jaar of per half jaar is het verstandig om met een speciale borstel het oppervlak te reinigen.
Tijdsduur ingreep

De tijdsduur om de horizontale douchebak te installeren is per situatie verschillend. Zo bent u onder andere afhankelijk van het feit of er sloopwerkzaamheden verricht moeten worden. Over het algemeen is het installeren van een horizontale douchebak binnen één a twee werkdagen afgerond.

Kosten

De kosten voor een horizontale douchebak met warmteterugwinning is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit komt omdat het benodigde leidingwerk niet altijd even makkelijk bereikbaar is. Bij  De kosten voor een douchebak exclusief installatie zijn circa tussen de € 600 en € 800. 

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot de horizontale douchebak met warmteterugwinning. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidies

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op een horizontale douchebak met warmteterugwinning. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Voor de toepassing van een horizontale douchebak warmtewisselaar is geen vergunning nodig. 

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Realisatie door MindProductions.nl