App met Zepp op nummer: 06 45 45 11 88
 

Helpdesk

Klik hier voor gratis en onafhankelijk advies
Home Maatregelen in kaart Het isoleren van uw dak

Het isoleren van uw dak

Een belangrijke eigenschap van warme lucht is dat het opstijgt. Het opstijgen van warme lucht heeft tot gevolg dat het zich verplaatst naar het dak. Veel bestaande woningen hebben een dak dat ongeïsoleerd is. Dit betekent dat veel warme lucht verloren gaat. Dakisolatie kan daarom een hoge energiebesparing opleveren.  Hieronder kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn als u in het bezit bent van een hellend dak.

De mogelijkheden

Algemeen

Het isoleren van uw schuine dak is sterk afhankelijk van de staat waarin het dak verkeerd. Als u een dak heeft dat in slechte staat is, dan is het verstandig om uw dak aan de buitenkant te isoleren. Een voordeel van het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is dat het dakbeschot bij deze methode aan de ‘warme kant’ zit. Dit zorgt er voor dat de kans op vocht of condensatie zeer klein wordt.

Omschrijving werkzaamheden

isoleren schuin dak

Het isoleren van de buitenkant van een schuin dak is een ingrijpende maatregel. Als u er voor kiest om uw dak aan de buitenzijde te isoleren raden wij aan om dit door een professioneel bedrijf te laten doen. Doorgaans worden dan met u de volgende stappen doorlopen:

Proces voor uitvoering
Allereerst komt er een aannemer bij u thuis langs om de huidige staat van het dak te bekijken. Tijdens deze inspectie wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van het dakbeschot, het type dakpan, de helling van het dak en de kans op lekkage. Ook de ruimte onder de dakpannen en de afmetingen van uw dak zijn belangrijk tijdens de inspectie.

Als het dak is geïnspecteerd worden vervolgens de mogelijke opties besproken om uw dak te isoleren.

Op basis van deze eerste inspectie wordt door de aannemer een offerte gemaakt voor de werkzaamheden. Op het moment dat u in overstemming bent gekomen over de prijs wordt in overleg met de aannemer een datum afgesproken waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Proces tijdens uitvoering
Het proces dat de aannemer tijdens het isoleren van uw dak doorloopt is afhankelijk van de uiteindelijk gekozen manier van isoleren. Bij het onderdeel ''De mogelijkheden'' kunt u hier meer over lezen.

De mogelijkheden

Het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. In de praktijk komen de volgende maatregelen het meeste voor:

 • Dakisolatie : isolatieplaten aanbrengen op het huidige dakbeschot
 • Dakisolatie : het inblazen van isolatiemateriaal tussen dakpannen en het dakbeschot

Het aanbrengen van isolatieplaten op het huidige dakbeschot.

Bij het na-isoleren van een schuin dak door middel van isolatieplaten worden eerst de dakpannen verwijderd (1). Als de dakpannen zijn weggehaald kunnen de panlatten en de daktengels verwijderd worden (2).  Het kan soms voorkomen dat een aantal delen van uw dakbeschot verrot zijn, deze dienen dan vervangen te worden. Indien uw dakbeschot in goede staat is kunnen de nieuwe isolatieplaten direct op het dakbeschot gemonteerd worden(3). In de meeste gevallen zijn de isolatieplaten al voorzien van tengels (verticale latten). Op het moment dat de isolatieplaten met de tengels zijn bevestigd kunnen de panlatten (horizontaal) worden bevestigd. Vervolgens worden de (nieuwe) dakpannen geplaatst. (4).

Klik op onderstaande afbeelding voor een schematische weergaven.

Indien u niet in een vrijstaande woning woont is bovenstaande maatregel lastig uit te voeren. Dan zouden namelijk alle buren mee moeten doen omdat er anders sprake is van een verschil in nokhoogte. Dit is niet altijd even makkelijk om voor elkaar te krijgen. Daarom wordt er in de bestaande bouw veelal voor gekozen om dakisolatie in te blazen tussen de dakpannen en het dakbeschot. Deze manier van isoleren wordt hieronder omschreven.

Het inblazen van isolatiemateriaal tussen dakpannen en dakbeschot.
Voor het aanbrengen van isolatie tussen uw dakpannen en dakbeschot wordt er ongeveer om de twee meter een rij dakpannen in de verticale richting uitgenomen. De onderzijde van uw dak wordt ter hoogte van de onderste panlat afgedicht met een speciale borstel. Indien u buren heeft, gebeurt dit ook op de dakgrenzen van uw woning zodat er geen isolatiemateriaal weglekt naar het dak van uw buren. Met een speciaal inblaaspistool wordt vervolgens het isolatiemateriaal ingeblazen. Nadat de isolatie is aangebracht worden de uitgenomen dakpannen weer teruggeplaatst.

Het materiaal dat doorgaans wordt ingeblazen bestaat uit parels van EPS. Dit zijn kleine (piepschuime) korrels die samen met een speciaal bindmiddel worden ingeblazen. Door de combinatie van de EPS-parels en het bindmiddel worden de parels een stijve taai-harde plaat. Deze plaat zorgt vervolgens voor een goede isolatie aan de buitenzijde van uw dakbeschot.

Het grote voordeel van het inblazen van isolatiemateriaal is het feit dat het maar weinig overlast met zich mee brengt en vrij eenvoudig uitgevoerd kan worden. Echter zitten er wel een aantal randvoorwaarden aan deze manier van isoleren. Deze randvoorwaarden kunt u lezen in het onderdeel “Randvoorwaarden uitvoering”.

Randvoorwaarden uitvoering

Op het moment dat u er voor kiest om uw dak aan de buitenkant te isoleren, dient u wel aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. In de onderstaande tekst worden de belangrijkste randvoorwaarden opgesomd:

Randvoorwaarden als u de buitenkant isoleert met isolatieplaten

 • Het dakbeschot dient in goede staat te zijn. Delen die zijn aangetast door vocht of schimmels dienen eerst hersteld of vervangen te worden alvorens het isolatiemateriaal kan worden aangebracht. Daarnaast dienen er geen grote scheuren of gaten in het dakbeschot aanwezig te zijn.
 • Indien uw dak door de isolatie hoger komt te liggen dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Neem dus vóórdat u start met de werkzaamheden contact op met uw gemeente om de omgevingsvergunning rond te krijgen.

Randvoorwaarden als u de buitenkant isoleert door middel van het inblazen van isolatiemateriaal:

 • De dakpannen dienen van een goede kwaliteit te zijn en mogen in het verleden geen last hebben gehad van vorstschade;
 • De dakbeschot dient nog in goede staat te zijn;
 • Daken met kleine dakpannen zijn niet geschikt. De reden hiervoor is het feit dat de kans bestaat dat de isolatie de dakpannen te veel omhoog drukt;
 • Omdat om de twee meter een rij pannen wordt weggehaald is het systeem niet geschikt voor dakpannen die in kruisverband liggen;
 • Er dient ruimte aanwezig te zijn voor de parels. De ruimte onder de dakpannen mag dus niet te klein zijn. Het isolatiebedrijf kan dit voor u beoordelen;
 • De dakhelling mag doorgaans niet groter zijn dan 60 graden.
Maatregel in beeld

Aandachtspunten

Het isoleren van de buitenzijde van het dak brengt diverse aandachtspunten met zich mee. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Om vochtproblemen te vermijden is het aan te raden om hellende daken ook van ventilatiepannen te voorzien. Controleer eventueel of de aannemer ook voldoende ventilatiepannen plaatst;
 • Als in het dakbeschot naden en kieren aanwezig zijn, is het belangrijk deze af te dichten;
 • Houdt er goed rekening mee dat de panlatten en de dakpannen vrij van het isolatiemateriaal worden aangebracht;
 • Het is zeer raadzaam om tussen de tengellatten van het dak en het isolatiemateriaal een open ruimte (spouwruimte) te houden van circa 2 centimeter.
 • Houdt u er rekening mee dat u een omgevingsvergunning dient aan te vragen als uw dakhoogte verandert door het aanbrengen van de isolatie of als u een andere kleur dakpannen laat plaatsen.
Tijdsduur ingreep

De tijdsduur voor het isoleren van de buitenzijde van een schuin dak is puur afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de gekozen manier van isoleren. Het aanbrengen van isolatieplaten op het dakbeschot is een arbeidsintensieve klus. Over het algemeen is men 3 á 5 werkdagen bezig met een gemiddelde woning om het dak aan de buitenkant te isoleren. Voor grotere woningen met variaties in het dakoppervlak kan dit langer duren. Indien het isolatiemateriaal wordt ingeblazen tussen het dakbeschot en de dakpannen is men sneller klaar. Deze klus wordt veelal binnen 1 á 2 werkdagen uitgevoerd. 

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot het isoleren aan de buitenzijde van een schuin dak. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidies

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op het isoleren aan de buitenzijde van een schuin dak. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Voor het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is in sommige gevallen een omgevingsvergunning vereist. Zo bent u onder andere afhankelijk van het feit of:

 • U er voor kiest om nieuwe dakpannen (met een andere kleur) te plaatsen;
 • De nokhoogte van uw woning hoger wordt;
 • U woonachtig bent in een monument.

Op het moment dat één of meerdere van bovenstaande punten van toepassing is heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Doe daarom voor de zekerheid altijd eerst even navraag bij uw gemeente voordat u start met de werkzaamheden.

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Algemeen

Een erg populaire maatregel onder de ‘doe-het-zelfers’ is het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde. Het isoleren van de binnenzijde van het dak brengt jaarlijks een hoge besparing met zich mee. Nadeel is echter wel de vele aandachtspunten. Hieronder kunt u meer vinden over het isoleren van uw dak aan de binnenzijde.

Omschrijving werkzaamheden

Naast zelf isoleren kunt u er ook voor kiezen om na-isolatie van de binnenzijde van uw schuine dak uit te laten voeren door een professioneel bedrijf. Indien u het isoleren laat uitvoeren door een professioneel bedrijf worden de volgende stappen met u doorlopen:

Proces voor uitvoering
Allereerst kom men bij u thuis langs om de huidige situatie te inspecteren. Hierbij wordt gekeken naar de technische staat van het dak en de omvang van de isolatiewerkzaamheden. Daarnaast bespreekt men met u de werkzaamheden en de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het isolatiemateriaal en de afwerking. Op basis van dit eerste gesprek wordt door de aannemer een offerte opgesteld. Op het moment dat u in overstemming bent gekomen over de prijs wordt een datum afgesproken waarbij men bij u thuis langskomt om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren.

Proces tijdens uitvoering
Het proces dat de aannemer tijdens het isoleren van uw dak doorloopt is afhankelijk van de uiteindelijk gekozen manier van isoleren. Bij het onderdeel ''De mogelijkheden'' kunt u hier meer over lezen.

De mogelijkheden

De meest voorkomende manier om een hellend dak te isoleren aan de binnenzijde is:

Isoleren tussen de sporen of dakgordingen (traditioneel)
Bij het isoleren van de binnenzijde van het dak op de ‘traditionele’ manier kan het isolatiemateriaal zowel tussen de sporen (de verticale balken) als tussen de gordingen (de horizontale balken) van het dak worden geplaatst. Bij deze methode wordt het isolatiemateriaal tegen het dakbeschot bevestigd en zit het ‘ingeklemd’ tussen de houten balklagen. Als alle isolatie is bevestigd tegen het dakbeschot wordt hier vervolgens een dampremmende overheen folie aangebracht. Deze dampremmende folie zorgt ervoor dat er geen vocht van binnenuit de constructie in trekt. Op deze manier komt er geen vocht bij het isolatiemateriaal terecht. Over deze dampremmende folie worden vervolgens de houten montageregels haaks gemonteerd. Na het aanbrengen van de montageregels wordt een afwerkingsplaat (bijvoorbeeld hout of een gipskartonplaat) aan deze montageregels gemonteerd.

Zie onderstaande afbeelding voor een globaal overzicht:

 

  

 

 


 

Tegenwoordig zijn er ook isolatieplaten op de markt die al zijn voorbewerkt. Deze voorbewerkte isolatieplaten zorgen er voor dat er minder materiaal ingekocht hoeft te worden. Daarnaast zijn de platen ook makkelijk te bevestigen. De platen bestaan uit een isolatie plaatmateriaal, een dampremmende folie en een afwerking. De voorbewerkte isolatieplaten kunnen op de volgende manieren bevestigd worden:

 • Door verlijming;
 • Met speciale klemmen;
 • Met pluggen en/of ankers;
 • Door plaatsing tussen profielen.

Randvoorwaarden uitvoering

Het isoleren van een hellend dak aan de binnenzijde brengt een aantal randvoorwaarden met zich mee. De belangrijkste randvoorwaarden zijn hieronder opgesomd:

 • De sporen (verticale balken) en/of gordingen (horizontale balken) moeten van een goede kwaliteit zijn en geen houtrot vertonen;
 • Het dakbeschot waartegen de isolatie wordt bevestigd dient droog te zijn en niet te zijn aangetast door schimmels of vocht (houtrot). De plekken die zijn aangetast door vocht en/of schimmels dienen eerst te worden aangepakt alvorens gestart kan worden met het isoleren van uw dak;
 • Het dakbeschot mag geen grote naden, kieren of gaten bevatten. Indien deze wel aanwezig zijn dienen deze goed te worden dichtgezet.

Als u twijfelt of uw dak in aanmerking komt voor isolatie aan de binnenzijde is het verstandig om advies te vragen bij een gespecialiseerd isolatie- of aannemersbedrijf.

Maatregel in beeld

Aandachtspunten

Het isoleren van de binnenzijde van een schuin dak brengt diverse aandachtspunten met zich mee. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Omdat bij het isoleren aan de binnenzijde de isolatie zich aan de warme kant bevindt, zijn vochtproblemen een veel voorkomend probleem. Let er daarom op dat er aan de buitenzijde, onder de dakpannen, geen dampremmende folie, asfaltpapier of isolatielaag (PUR) aanwezig is. Is dit wel het geval, dan is de kans groot dat er condensvorming gaat optreden omdat de waterdamp op deze manier de woning niet uit kan wanneer u aan de binnenzijde gaat isoleren. Maak in dit geval gebruik van een speciale (vochtregulerende) klimaatfolie. In de winter is de buitenlucht koud en voorkomt de klimaatfolie dat het vocht vanuit de woning in de constructie trekt. In de zomer zorgt de folie er juist voor dat eventueel opgesloten vocht kan ontsnappen uit de isolatielaag en constructie;
 • Wanneer u uw dakpan omhoog schuift kunt u goed zien of uw dakbeschot aan de buitenzijde kaal is of bedekt met een folie of isolatieschuim;
 • Het is verstandig om aan de buitenzijde, net onder de dakpannen een dampdoorlatende folie te bevestigen die tevens waterkerend is. Op deze manier kan er geen vocht van buitenaf de woning in komen maar kan de damp van binnenuit de constructie en woning zichzelf wel verplaatsen naar buiten;
 • Een mens produceert circa 2,5 liter vocht per dag in een woning. Het vocht dat een mens produceert komt als waterdamp in de woning terecht. Deze geproduceerde waterdamp zal door middel van diffusie een uitweg gaan zoeken naar koudere lucht buiten. Let er daarom op dat de isolatie wordt voorzien van een dampremmende folie die er voor zorgt dat het vocht niet bij de isolatie komt;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde die goed bestand is tegen vocht, schimmel en inzakken. Met name isolatieplaten werken gemakkelijk en snel;
 • Indien het isolatiemateriaal niet is voorzien van een aluminium laag, is het sterk aan te raden om een dampremmende folie over het isolatiemateriaal te bevestigen. Deze folie wordt geplaatst tussen de isolatie en de uiteindelijke afwerking;
 • Let er in de toekomst op dat je niet onnodig gaten in het dak gaat boren. Hiermee doorboor je hoogstwaarschijnlijk ook de dampdichte folie;
 • Zorg er tijdens het isoleren voor dat de isolatieplaten of het isolatiemateriaal naadloos op elkaar zijn aangesloten, mochten er toch nog wat naden en kieren tussen de isolatie bevinden, zorg en dan voor dat deze naden en kieren goed afgedicht, afgeplakt of opgevuld worden;
 • Voorkom ten allen tijde dat de isolatie zowel vóór de uitvoering als na de uitvoering vochtig wordt. Wanneer het isolatiemateriaal namelijk nat of vochtig wordt, vermindert dit de isolerende werking;
 • Isoleren zorgt in veel gevallen voor een stuk minder (natuurlijke) ventilatie. Let er daarom op dat u uw woning wel voldoende blijft ventileren.
Tijdsduur ingreep

De tijdsduur voor het isoleren van de binnenzijde van een schuin dak is afhankelijk per situatie. Over het algemeen geldt dat een gespecialiseerd bedrijf voor een gemiddelde rijtjeswoning circa 1 á 2 werkdagen nodig heeft om de binnenkant van een schuin dak te isoleren. 

Indien u de opdracht laat uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf kunt u veel tijd en kosten besparen door van te voren te zorgen dat de zolder is opgeruimd en er voldoende werkruimte is voor de werklieden. 

Kosten

Op dit moment zijn wij druk bezig met deze kostenmodule. Houdt de website regelmatig in de gaten om te zien of er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Duurzaam Bouwloket

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot het isoleren aan de binnenzijde van een schuin dak. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidies

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op het isoleren aan de binnenzijde van een schuin dak. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Voor het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde is geen omgevingsvergunning nodig. Indien u in het bezit bent van een monument is het verstandig om eerst even navraag te doen bij uw gemeente.

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Realisatie door MindProductions.nl