App met Zepp op nummer: 06 45 45 11 88
 

Helpdesk

Klik hier voor gratis en onafhankelijk advies
Home Maatregelen in kaart Het isoleren van uw platte dak

Het isoleren van uw platte dak

Indien u in het bezit bent van een plat dak heeft u de mogelijkheid om uw dak te isoleren. Dit kan zowel aan de buitenkant van het platte dak als aan de binnenkant. Echter raden wij u aan om altijd te kiezen om de buitenzijde van een plat dak te isoleren. Het isoleren van een plat dak aan de binnenkant brengt namelijk de nodige risico's met zich mee. De kans op vocht en schimmelvorming is bij het isoleren van de binnenzijde van een plat dak namelijk vele malen groter dan wanneer u er voor kiest om aan de buitenzijde te isoleren. 

De mogelijkheden

Algemeen

Het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de meest voorkomende en tevens de best aan te raden manier om een plat dak te isoleren. Bij het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de kans op vochtproblemen aanzienlijk kleiner dan bij het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde. Er bestaan verschillende manieren om een plat dak aan de buitenzijde te isoleren. Meer hierover kunt u in onderstaande teksten lezen.

Omschrijving werkzaamheden

platdakisoleren

Het isoleren van de buitenzijde van uw dak is een erg ingrijpende maatregel. Als u er voor kiest om uw dak aan de buitenzijde te isoleren raden wij aan om dit door een professioneel bedrijf te laten doen. Doorgaans worden dan met u de volgende stappen doorlopen:

Proces voor uitvoering
Allereerst komt de aannemer bij u thuis langs om het dak te inspecteren. Tijdens deze inspectie wordt er onder andere gekeken naar de technische staat van het dak, de dakrand, de hemelwaterafvoer en de oppervlakte van het dak. Vervolgens worden de mogelijkheden om uw dak te isoleren besproken. Op basis van de inspectie en uw persoonlijke wensen wordt er door het bedrijf een offerte opgesteld. Als u met het bedrijf in overstemming bent gekomen over de werkzaamheden en de prijs wordt er een datum afgesproken om de werkzaamheden te laten uitvoeren.

Proces tijdens uitvoering
Het proces dat de aannemer tijdens het isoleren van uw dak doorloopt is afhankelijk van de uiteindelijk gekozen manier van isoleren en monteren. Er zijn namelijk twee mogelijke manieren om uw platte dak aan de buitenkant te isoleren. Namelijk een warm-dak of een omgekeerd- dak constructie. Bij het onderdeel ''De mogelijkheden'' kunt u hier meer over lezen.

De mogelijkheden

Voor het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde zijn er in principe twee mogelijkheden, namelijk:

 • Isoleren middels een warm-dak constructie;
 • Isoleren middels een omgekeerd-dak constructie;

Warm-dak constructie

Bij het isoleren van de buitenzijde van een plat dak middels de warm-dak constructie wordt de isolatie aan de bovenzijde van de draagconstructie van het dak bevestigd. De dragende constructie blijft dus ''warm''. De warm-dak constructie is een behoorlijk ingrijpende en arbeidsintensieve ingreep. Daarentegen is dit wel de meest effectieve manier om uw platte dak aan de buitenzijde te isoleren.

Indien u dit bij uw huidige woning gaat toepassen betekent dit dat de aannemer als eerst uw huidige dakbedekking zal verwijderen. Vervolgens wordt het door u gekozen isolatiemateriaal op het dakbeschot bevestigd. De platen dienen op afschot te worden bevestigd zodat het regenwater goed wordt afgevoerd naar de afvoeren. Nadat het isolatiemateriaal is geplaatst, wordt een waterkerende laag aangebracht (dakbedekking). Eventueel kunt u er nog voor kiezen om op de dakbedekking nog een (ballast) afwerklaag te laten plaatsen van bijvoorbeeld tegels of grind. Afhankelijk van de door u gekozen dikte van het isolatiemateriaal kan het zijn dat de dakrand nog moet worden verhoogd. Dit voorkomt dat er bij een hevige regenbui geen regenwater over de dakrand heen stuwt. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een warm-dak constructie.

Warm-dak:

 

 

 

 

Omgekeerd dak constructie
Bij renovatie wordt over het algemeen het meest gebruik gemaakt van de omgekeerd-dak constructie. De isolerende werking hiervan is een stuk minder dan die van een warm-dak constructie. Echter is de maatregel wel een stuk minder ingrijpend. De omgekeerd-dak constructie is een speciale vorm van de warm-dak constructie. Bij deze methode worden er vochtbestendige isolatieplaten op de huidige dakbedekking geplaatst. Op het moment dat de vochtbestendige isolatieplaten zijn geplaatst wordt hier een ballast laag van bijvoorbeeld grind of tegels overheen geplaatst. Deze ballast laag dient voor stevigheid en moet er voor zorgen dat de isolatieplaten niet kunnen wegwaaien. Bij deze methode blijft de ‘oude’ dakbedekking zorgen voor de waterdichtheid van het dak. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een omgekeerd-dak constructie.

Omgekeerd dak:
    

Voordelen warm-dak Voordelen omgekeerd dak
Weinig temperatuurschommelingen Weinig temperatuurschommelingen
Relatief goedkope methode Ook bij slecht weer goed uit te voeren
Klein risico op scheuren  Makkelijk en snel uitvoerbaar
Ook moeilijke hoeken zijn makkelijk te isoleren Goede methode bij renovatie
  Geen extra dampscherm nodig

 

Nadelen warm-dak Nadelen omgekeerd dak
Risico voor mechanische beschadiging  
                    
Stevige onderconstructie nodig door
ballast laag
Vooral goed uitvoerbaar bij mooi weer              Hoeken zijn lastiger te isoleren
   
Maatregel in beeld

Warm dak construtie

Omgekeerd dak constructie

Randvoorwaarden voor uitvoering

Om uw dak aan de buitenkant te isoleren dient u van te voren te controleren of u wel aan alle randvoorwaarden voldoen. Te weten:

 • Het isoleren van het dak aan de buitenzijde zorgt er voor dat de woning hoger wordt. In de meeste gevallen kunt u een dak pas aan de buitenzijde isoleren nadat een vergunning is aangevraagd bij uw gemeente. Meer informatie over maximale bebouwingshoogte van uw woning kunt u terugvinden in het betreffende bestemmingsplan;
 • Isoleren middels de omgekeerd-dak methode is alleen mogelijk als de bestaande dakbedekking nog in goede staat is (inspecteer het dak op bobbels, scheurtjes en uitdrogingsverschijnselen);
 • Controleer van te voren goed of het platte dak onder afschot ligt naar de hemelwaterafvoer. Als het dak niet onder afschot ligt kunnen zich vochtproblemen voordoen of kan er door het hoge gewicht zelfs instortingsgevaar ontstaan;
 • Bij een tussenwoning, hoekwoning of een twee-onder-een-kap woning is het niet mogelijk om als woningeigenaar alleen uw eigen platte dak te isoleren als deze grenst (en doorloopt) naar de buren. De buren dienen ook hun dak te isoleren omdat men anders te maken krijgt met verschillen in hoogtes;
 • Bij het aanleggen van een ballast laag dient u er zeker van te zijn dat uw dakconstructie dit (zware) gewicht kan dragen. Bij twijfel is het verstandig om u te laten adviseren door een gespecialiseerd bedrijf.
Aandachtspunten

Algemeen:

 • Vraag de aannemer bij de keuze van het materiaal of het betreffende materiaal ongevoelig is voor krimp en uitzetting. Als het isolatiemateriaal gevoelig is voor krimp en uitzetting kan in de toekomst de dakbedekking op bepaalde plaatsen worden aangetast;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge drukvastheid zodat het dak goed beloopbaar is (bijvoorbeeld XPS).
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde.
 • Doordat het dak hoger komt te liggen dienen meestal de dakranden, goten en aansluitende loodslabben ook te worden aangepast.
 • Let erop dat de dakrand na het isoleren minimaal 12 centimeter boven de dakrand uitsteekt (bij een omgekeerd dak gemeten vanaf het isolatiemateriaal of hoogste punt ballast laag). Dit voorkomt dat regenwater bij een hevige regenbui over de rand heen stuwt.
 • Let erop dat de isolatieplaten voldoende op afschot worden geplaatst. Dit voorkomt dat er water op uw dak blijft staan.

Warm-dak:

 • De voorkeur gaat er naar uit om de warm-dak constructie met mooi weer aan te brengen zodat er geen vocht binnen de constructie opgesloten kan raken.

Omgekeerd-dak:

 • Controleer voor het isoleren de technische staat van het dak (bobbels, plooien, verweringsplekken etc.).  Als de dakbedekking in een slechte staat is kan dit in de toekomst voor problemen zorgen;
 • Laat van te voren controleren of de dakconstructie het gewicht van de ballastlaag kan dragen;
Tijdsduur ingreep

De tijdsduur voor het isoleren van de buitenzijde van een plat dak is afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode, namelijk een warm- of omgekeerd- dak. Daarnaast is de omvang van het dak een cruciale factor voor de benodigde tijdshoeveelheid om de klus uit te voeren. Over het algemeen is een gespecialiseerd bedrijf tussen de 2 á 4 werkdagen bezig om uw platte dak aan de buitenzijde te isoleren.

Kosten

De rekenmodule voor het berekenen van de kosten komt binnenkort online...

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot het isoleren aan de buitenzijde van een plat dak. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidie

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op het isoleren van uw platte dak. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Bij het na-isoleren van de buitenkant van het dak wordt uw dak en dakrandhoogte gewijzigd. Hierdoor krijgt uw woning een ander gevelaanzicht. Dit heeft tot gevolg dat u (bijna) altijd een omgevingsvergunning moet aanvragen. Neem voor de zekerheid eerst even contact op met uw gemeente voordat u start met de werkzaamheden. 

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Algemeen

Het isoleren van een plat dak aan de binnenkant is een risicovolle maatregel die door veel bedrijven en adviseurs wordt afgeraden. De reden dat het isoleren aan de binnenzijde van een plat dak wordt afgeraden, is de grote kans op condensatie in de constructie. Dit heeft een verhoogde kans op houtrot en schimmelvorming tot gevolg. Ondanks dat het aan de binnenkant isoleren van een plat dak een verhoogd risico geeft op condensatie en schimmelvorming in de constructie zijn er toch enkele mogelijkheden om alsnog uw platte dak aan de binnenzijde te isoleren. In de onderstaande tekst vindt u alle informatie over het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde.

De mogelijkheden

Uw platte dak isoleren aan de binnenkant van uw woning is een behoorlijk risicovolle ingreep en wordt vrijwel altijd afgeraden vanwege de verhoogde kans op vochtproblemen (condensatie) , schimmelvorming en (hout)rot.

Voor het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde wordt er veelal gewerkt met een verlaagd plafond. Indien u een houten dakbeschot heeft kunt u tussen de balklagen isoleren. Indien de balken niet dik genoeg zijn om het isolatiemateriaal ertussen te bevestigen, dienen er extra houten balken of latten op de constructie te worden gemonteerd. Wanneer u een betonnen plafond heeft dient u eerst een houten balkconstructie aan het plafond te monteren, zodat u hiertussen het isolatiemateriaal kan plaatsen en een verlaagd plafond kunt realiseren.

Op het moment dat de houten balkconstructie gereed is, kan begonnen worden met de isolatiewerkzaamheden. Het isolatiemateriaal wordt tussen de balklagen aangebracht. Let erop dat u een open ruimte behoudt in het verlaagde plafond zodat de lucht binnen de constructie kan circuleren. De luchtcirculatie kan verbeterd worden door nog een aantal kleine gaatjes te boren in de balken zelf.

Nadat de isolatielaag is aangebracht wordt er een dampremmende laag (met nietjes) tegen de draagbalken vastgezet. De naden, nietjes en randaansluitingen dienen goed te worden afgeplakt met speciale tape om de constructie zo waterdampdicht mogelijk te krijgen. Een belangrijk aandachtspunt is dat de folie (in de toekomst) niet doorbroken mag worden. Door luchtcirculatie binnen de constructie mogelijk te maken en dampremmende folie aan te brengen wordt de kans op vochtproblemen geminimaliseerd. 

Wanneer alle naden en kieren goed zijn afgeplakt worden er overdwars op de houten balken latten gemonteerd. Aan deze latten kan de door u gekozen plafondafwerkingsplaat worden vastgemaakt (bijvoorbeeld gipskarton). Deze kunt u vervolgens nog afwerken naar uw persoonlijke wensen.

Zie onderstaande afbeeldingen voor een overzicht van isolatie aan de onderzijde van de dakconstructie (koud dak).

Maatregel in beeld

Randvoorwaarden voor uitvoering

Het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde wordt sterk afgeraden vanwege het verhoogde risico op condensatie binnen de constructie en op de lange termijn houtrot en schimmels. Indien u toch het risico wil nemen dient uw dak aan een aantal randvoorwaarden te voldoen:

 • De constructie dient droog te zijn en vrij van houtrot en schimmels;
 • De constructie (plafond / dakbeschot) waartegen de isolatie bevestigd wordt dient droog te zijn en niet aangetast door schimmels of vocht (houtrot). De plekken die zijn aangetast door vocht en/of schimmels dienen eerst te worden aangepakt alvorens gestart kan worden met het isoleren van uw dak;
 • De dakconstructie (dakbeschot) mag geen grote naden, kieren of gaten bevatten. Indien deze wel aanwezig zijn dienen deze goed te worden dichtgezet voordat er gestart kan worden met de werkzaamheden.
Aandachtspunten

Het isoleren van de binnenzijde van een plat dak wordt sterk afgeraden. Mocht u toch vanuit de binnenzijde gaan isoleren is het erg belangrijk om op de volgende zaken te letten:

 • Een mens produceert circa 2,5 liter vocht per dag in een woning. Het vocht dat een mens produceert komt als waterdamp in de woning terecht. Deze geproduceerde waterdamp zal door middel van diffusie een uitweg gaan zoeken naar koudere lucht buiten. Let er daarom op dat de isolatie wordt voorzien van een dampremmende folie die er voor zorgt dat het vocht niet bij de isolatie komt;
 • Isoleren betekent vaak een stuk minder (natuurlijke) ventilatie, let er daarom op dat u wel voldoende blijft ventileren in uw woning door regelmatig uw ramen open te zetten. Dit is nodig om een gezond binnenklimaat te behouden;
 • Zorg er tijdens het isoleren voor dat het isolatiemateriaal naadloos op elkaar is aangesloten. Tape naden en randaansluitingen af;
 • Let er in de toekomst op dat u niet onnodig gaten in het geïsoleerde dak (verlaagd plafond) gaat boren. Hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk ook de dampremmende folie doorboord;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde die goed bestand is tegen vocht, schimmel en inzakken. Met name isolatieplaten werken gemakkelijk en snel;
 • Voorkom dat de isolatie zowel voor, tijdens als na de uitvoering vochtig wordt. Wanneer het isolatiemateriaal namelijk nat of vochtig wordt, vermindert dit de isolerende werking;
 • De keuze voor de folie is afhankelijk van de klimaatklasse. Voor woningen is klimaatklasse 2 of 3 benodigd. Wanneer aan de buitenzijde van de constructie een dampremmende laag aanwezig is bestaat er de mogelijkheid om van binnenuit te isoleren met een speciale klimaatfolie. Laat hiervoor altijd de situatie beoordelen door een bouwkundige;
 • Let erop dat de folie zo geplaatst wordt dat de bedrukking leesbaar is, op deze manier weet u zeker dat de voor en achterzijde juist is geplaatst;
Tijdsduur ingreep

Het wordt afgeraden om een plat dak aan de binnenzijde te isoleren. Dit vanwege het verhoogde risico op vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot op de lange termijn. Mocht u er voor kiezen om toch uw dak van binnenuit te isoleren dan kunt u rekening houden dat de ingreep circa in 2 a 4 werkdagen kan worden voltooid door een gespecialiseerd bedrijf of een handige klusser. Dit is uiteraard afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de door u gekozen materialen.

Ervaring/besparing in de praktijk

Momenteel zijn er geen interviews met betrekking tot het isoleren aan de binnenkant van een plat dak. Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe interviews.

Subsidie

Met de energiesubsidiewijzer kunt u controleren of er momenteel subsidie wordt gegeven op het isoleren van de binnenkanrt van uw platte dak. Klik op onderstaande afbeelding om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vergunningen

Voor het isoleren van de binnenkant van een plat dak is geen vergunning nodig. Indien u in het bezit bent van een monument is het verstandig om eerst even navraag te doen bij uw gemeente

Tips of aanvulling? Klik hier

Zoek een gecertificeerde Duurzaam Bouwloket partner

Vul uw postcode in en wij zoeken voor u een geschikt bedrijf:

Postcode Huisnummer
Realisatie door MindProductions.nl