App met Zepp op nummer: 06 45 45 11 88
 

Helpdesk

Klik hier voor gratis en onafhankelijk advies

Wat betekent het energielabel voor u en uw woning


U heeft van de rijksoverheid een brief ontvangen met daarin het voorlopige energielabel van uw woning. Het voorlopige energielabel is een indicatie gebaseerd op openbare gegevens over de woning. Het voorlopige energielabel heeft dus geen formele status.


Een energielabel is er voor bedoeld om een indicatie van de energiezuinigheid van woningen aan te geven. Het geeft informatie over bijvoorbeeld de mate van isolatie van uw dak, gevel en vloer, beglazing, type verwarming et cetera. Uiteindelijk is het verbruik van een woning ook afhankelijk van het gedrag van u als bewoner. Des te meer (energie) kwaliteit verbeterende maatregelen er zijn getroffen des te beter uw label. Uw woning kan een label van A tot G krijgen. Een A label is hierbij een woning met een zeer laag energieverbruik, en een G label woning heeft een zeer hoog energieverbruik. Belangrijk aandachtspunt is dus dat het label een instrument is en geen doel op zich. Er zijn namelijk ook maatregelen die niet meetellen in de energielabeling maar wel beter zijn voor uw comfort, energierekening of luchtkwaliteit in huis.
 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw woning?
Stel gerust uw vraag aan een adviseur van het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of klik hier om een contactbericht of terugbelverzoek bij ons achter te laten.
 

Bij overdracht woning definitief energielabel verplicht
Per 1 januari 2015 is iedereen in Nederland bij de overdracht (verkoop, verhuur of oplevering) van een woning verplicht om een definitief energielabel te overhandigen. U dient dan als verkopende en/of verhurende partij het voorlopige energielabel om te laten zetten naar een definitief energielabel. Doet u dit niet dan riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal €405,-.
 

Het definitieve energielabel dient u als hoofdeigenaar zelf aan te vragen. Dit kan met uw DIGID via www.energielabelvoorwoningen.nl . Wanneer u gezamenlijk eigenaar bent dient de oudste persoon dit te doen. Wanneer u vóór 1 januari 2015 al een energielabel in uw bezit had hoeft u dit niet te doen, mits het energielabel niet ouder is dan 10 jaar. 
 

Energielabel niet voor alle gebouwen verplicht!
Niet voor ieder gebouw is een energielabel verplicht. Bij de onderstaande gevallen hoeft u geen definitief energielabel te overhandigen:
 

  • Wanneer u in een woonboot woont;
  • Wanneer u in een monument woont (conform monumentenwet 1988, provinciale of gemeentelijke verordening);
  • Voor gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (bouwketen, noodlokalen bij scholen etc.);
  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruik, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (bijvoorbeeld recreatiewoningen);
  • Voor gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
  • Voor gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten (bijvoorbeeld kerken en moskeeën);
  • Voor gebouwen die bestemd zijn voor bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen of agrarische doeleinden (bijvoorbeeld fabriekshallen).

Advies nodig bij het verbeteren van uw energielabel?

Om uw zo goed mogelijk van dienst te zijn, zouden wij graag van u willen weten welke maatregelen u in het verleden heeft uitgevoerd (of laten uitvoeren).

E-mailadres   Postcode Huisnummer  
 
Realisatie door MindProductions.nl