App met Zepp op nummer: 06 45 45 11 88
 

Helpdesk

Klik hier voor gratis en onafhankelijk advies

Disclaimer

 

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels, neem dan altijd contact met ons op.


Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij het Duurzaam Bouwloket. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Duurzaam Bouwloket is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacy policy
Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons online toevertrouwd, alleen voor hetgeen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het kan voorkomen dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.
 
Duurzaam Bouwloket behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in haar policy. Kijkt u dus altijd voor het actuele beleid op onze website. Neemt u even tijd om nauwkeurig ons beleid na te lezen:
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn. 
- Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, of informatie die naar onze mening relevant is voor u.

Realisatie door MindProductions.nl